Thursday, May 11, 2006

 

Di newid dyddiad eto !

Niwsans y peth, ond o leiaf tydi hyn ddim wedi ei newid i'r Dydd Mawrth - bai ar y Sbaenwyr. Fydd na awyrgylch dda beth bynnag - digon i'w wneud yn Bilbao . . .

Comments: Post a Comment<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?