Friday, April 28, 2006

 

Newid dyddiad y gem o bosib . . . .

Newydd glywed fod y gem o bosib yn mynd i cael ei ohirio oherwydd fod FA Sbaen isio chwarae gem hwyr Bilbao v Barcelona, sydd bach yn crap os mae pawb wedi bwcio i fod yno erbyn yr 20fed - mae'r FAW wedi dweud fod hyn yn mynd yn ol rheolau FIFA yn ol bob son. Wrth gwrs, tydi FA Sbaen ddim yn rhoi stuff am rhywbeth mae nhw'n gysidro'n warthus eniwe - sef y Basgwyr isio chwarae yn nhim eu hunain . . . .mwy o newyddion o Dragonsoccer.

Comments: Post a Comment<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?