Wednesday, April 05, 2006

 
Lle i helpu pawb fydd yn mynd allan i weld y gem mis nesa yng Ngwlad y Basg - gobeithio llenwi hwn gyda lincs diddorol a defnyddiol, ateb cwestiynau a malu awyr yn gyffredinol am bopeth i wneud a Gwlad y Basg. 'Galestarrak gara' gyda llaw ydi'r basgeg am 'Cymry ydym ni/ da ni o Gymru' . . . .

Comments: Post a Comment<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?